27 ноября 2020, 16:13

фото: пресс-служба правительства РБ

Новости на двух языках: Глава Бурятии обсудил с министром промышленности и торговли России производство новой линейки авиатехники

Ноябриин 26-ай четвергын үдэр Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ород Уласай үйлэдбэриин болон худалдаанай сайд Денис Мантуровтай ажалай уулзалгын үедэ уласай предприятинуудта бэелүүлэгдэхээр түсэблэгдэһэн түсэлнүүдые зүбшэн хэлсэбэ. Тэрэ тоодо, “Улаан-Үдын авиационно завод» гэһэн ОА-до шэнэ авиатехникэ гаргаха асуудал зүбшэн хэлсэгдээ.


- Томохон түсэлнүүд тухай хэлэхэ болоо һаа, Улаан-Үдын авиационно завод үндэһэ һууритай үйлэдбэри болоно. Мүнөөдэр бидэнэй зүбшэн хэлсэжэ байһан түсэлнүүд заводой тогтууритайгаар ажаллажа байһаниие гэршэлнэ. Жэшээнь, энэ жэл – 68 машина, тэдэнэй хахадынь гражданска зорюулалтатай юм. Диверсификаци хэхэ талаар юрэнхылэгшын даабариие авиазавод дүүргөө болоно. Тэдэнэр 2030 он болотор – граждан машинануудай үйлэдбэриие 50% хүргэхэ гэһэн даабариие болзорһоо урид дүүргэбэ, - гэжэ Денис Мантуров хэлээ.  

Сайдай хэлэһэнэй ёһоор, 2021 ондо У-УАЗ “Байгал” гэһэн агаарай онгосын туршалтын жэшээ гаргаха, тэрэнэй серийнэ үйлэдбэри 2023 онһоо эхилхээр түсэблэгдэнэ.

“Байгал” гэһэн туршалтын агаарай онгосын түрүүшын ниидэлгэ хүлеэн байнабди, тэрэ ниидэлгэ авиационно заводто болохо юм. Нүгөө жэл бидэ туршалтын жэшээ гаргаха ёһотойбди. 1,5 жэл тухай үнэмшэлгэ абахада саг ошохо, тиигэжэ 2023 онһоо Улаан-Үдын авиационно заводһоо онгосонуудые гаргажа эхилхээр ажалаа түсэблэнэбди, - гэжэ Денис Мантуров хэлээ.

Нефть болон газай сектортэ зорюута зохёон бүтээгдэһэн россиин түрүүшын офшорно вертолёт сайдта баһал үзүүлэгдэһэн байна. Денис Мантуровай хэлэһэнэй ёһоор, Ород Уласта иимэ машинануудые үйлэдбэрилхэ туршалта байгаагүй, ходо гадаадын вертолёдууд хэрэглэгдэжэ байгаа. “Энэ түрүүшын туршалга ба энэ туршалта амжалтатай байха гэжэ һананабди. Нефть болон газай һалбариин предприятинууд иимэ машина хүлеэн байна, шэнэ вертолёдой офшорно хэлбэринь нүгөө жэл гараха гэжэ найданабди”, - гэжэ тэрэ нэмэжэ хэлээ.

Гэхэтэй хамта, 2030 он болотор Холбоото Ород Уласай сахим промышленность хүгжөөхэ аласай гол бодолгын хүреэндэ россиин үйлэдбэринүүдтэ импорт һэлгэхын тула «Кимберли Лаб» НПО үлүү хатуу материалнуудай синтезэй үрэ бүтээл сайдта харуулагдаа. Хүрэнгэ оруулагшадай эсэсэй зорилго болбол микроэлектроникын, анагааха ухаанай болон промышленностиин зарим һалбаринуудта үлүү хатуу материалнуудые гаргаха талаар үндэр технологиин кластер уласта байгуулга мүн.    

Туршалтын түсэлдэ Буряад Уласай эрдэм шэнжэлэлгын хүреэлэнүүд хабаадуулагданхай, мүн баһа Ород Уласай бусад нютаг можонуудай мэдэсэ хабаадуулха боломжо энэ түсэлэй үүсхэгшэдтэ баһал бии.

Промышленностиин томохон түсэлнүүдтэй танилсаха хүреэндэ Ярууна аймагта баригдажа байһан Озернын ГОК тухай сайдта хөөрэжэ үгөө. 2023 онһоо энэ предприятииин полиметаллай хүдэри болбосоруулһанай үрэ бүтээл болохо цинк болон туулгын мүнгэтэй концентрат гаргажа эхилхэ. Цинкын концентрат 631 мянган тонно, туулгын концентрат – 81 тонно гээд жэлэйнь хүсэн шадалтай байхаар хүлеэгдэнэ. Концентрадуудые Ород Уласай болон Азиин-Номгон далайн газар дэбисхэрэй гүрэнүүд – Хитадай, Япониин, Солонгосой түмэр хүдэриин томохон предприятинуудта ниилүүлхэ һанаан бии юм.


В четверг, 26 ноября Глава Бурятии Алексей Цыденов обсудил в ходе рабочей встречи с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым проекты, планируемые к реализации на предприятиях республики. В частности, обсуждался серийный запуск новой авиатехники на АО «Улан-Удэнский авиационный завод».


- Что касается крупных проектов, понятно, что базовым является Улан-удэнский авиационный завод. И те проекты, которые мы сегодня обсудили, говорят о стабильной загрузке. Например, этот год - 68 машин, половина из них гражданских. Авиазавод исполнил поручение Президента по проведению диверсификации. Они выполнили досрочно задачу, которую поставили к 2030 году, - выйти на 50% по производству гражданских машин, - отметил Денис Мантуров.

По словам министра, опытный образец самолёта "Байкал" планируется выпустить в 2021 году, а серийное производство начать в 2023 году.

- Ждем первого полета опытного самолета «Байкал», который будет производиться на авиационном заводе. В следующем году мы должны получить опытный образец. Примерно 1,5 года уйдет на сертификацию, чтобы с 2023 года начать серийные отгрузки с Улан-Удэнского авиационного завода, - уточнил Денис Мантуров.

Министру был также представлен первый российский офшорный вертолет, специально сконструированный для нефтегазового сектора. Денис Мантуров отметил, что опыта в производстве таких машин у России не было и всегда использовались иностранные вертолеты. «Это первый наш опыт и рассчитываем, что этот опыт будет удачным. Машину ждут предприятия нефтегазовой отрасли, рассчитываем на появление нового вертолета в следующем году в офшорной версии», - добавил он.

Кроме этого, министру была презентована продукция синтеза сверхтвердых материалов компании НПО «Кимберли Лаб», предназначенная для импортозамещения на российских производствах в рамках Стратегии развития электронной̆ промышленности Российской̆ Федерации до 2030 года. Конечной̆ целью инвесторов является создание в республике высокотехнологичного кластера по производству сверхтвердых материалов для микроэлектроники, медицины и отдельных секторов промышленности. В пилотный проект уже вовлечен ряд научных институтов Бурятии, а также у инициаторов, есть возможность привлекать компетенции их других регионов России.

В рамках презентации крупных промышленных проектов министру рассказали о строящемся в настоящее время в Еравнинском районе Озерном ГОКе. Предприятие с 2023 года приступит к выпуску цинкового и свинцового серебросодержащих концентратов – продукта переработки полиметаллических руд одноименного месторождения. Ожидается, что ежегодные мощности производства цинкового концентрата будут достигать 631 тыс. тонн, свинцового концентрата – 81 тыс. тонн. Концентраты планируется поставлять на крупные металлургические предприятия России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона - КНР, Японии, Республики Корея.

В связи с ужесточением требований к сбору и хранению персональных данных мы были вынуждены отключить возможность оставлять комментарии к материалам на сайте. Обсудить новости можно в наших соцсетях:
https://www.instagram.com/baikalmedia/
https://www.facebook.com/baikal.bmk
https://vk.com/bmk.news

© 2004-2022 информационное агентство «Байкал Медиа Консалтинг»

Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС 77-22419 от 28.11.2005 г. выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия


Адрес редакции: 670000, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54б

Телефон редакции: ‎‎8 (924 4) 58 90 90  

E-mail редакции: info@baikal-media.ru

Учредитель - ООО "Байкал Медиа Консалтинг". Главный редактор:
Будаев Валерий Николаевич


Курение вредит Вашему здоровью!

Политика обработки персональных данных

 Наверх 

При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования

В случае использования  материала в печатном издании, необходимо указывать адрес сайта: www.baikal-media.ru

Редакция оставляет за собой право полностью или частично удалять комментарии пользователей.

^